Pernyataan Ulama Sunni Bantah Pandangan Ibn Taymiah Soal Keturunan Imam Hasan Askari

MUSLIMMENJAWAB.COM – Di dalam pembahasan sebelumnya, kami telah membantah sebuah pandangan Ibn Taimiyah tentang tidak adanya keturunan di dalam diri Imam Hasan Al-Askari.

Namun, sayangnya pandangan tersebut tidaklah kuat, sebab bersamaan dengan itu tak sedikit pandangan ulama lain kalau Imam Hasan Askari memiliki keturunan, di antaranya adalah Imam Mahdi.

Thalhah bin Muhammad As-Syafi’i, seorang ulama Sunni bermazhabkan Syafi’i telah menulis sebuah buku yang berjudul Matalib As-Su’ul fi Manaqibi Aali Ar-Rasul. Di dalam buku tersebut, ia menyusun bab para Imam Syiah secara runut, dari Imam Ali hingga Imam Mahdi.

Di awal bab terkait Imam Mahdi, Thalhah Syafi’i menjelaskan kalau imam kedua belas tersebut adalah keturunan dari Imam Hasan al-Askari. Redaksi tersebut dapat kita baca terjemahannya di bawah ini.

Muhammad (Imam Mahdi)  bin Hasan Khalis (Imam Hasan Askari), bin Ali Al-Mutawakkil, bin Muhammad Al-Qani’, bin Ali Ar-Ridho, bin Musa Al-Kadzim, bin Ja’far As-Shadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain Az-Zaki bin Ali Al-Murtadho, Amirul Mukminin bin Abi Thalib.[1]

Pembahasan ini menjadi amunisi tambahan untuk menggugurkan pandangan yang meyakini kalau Imam Hasan tidak punya keturunan, seperti yang dilontarkan Ibn Taymiah.


[1] Matalib As-Su’ul fi Manaqibi Aali Ar-Rasul, Thalhah Sya’fi’I, hal 311, penerbit: Mua’sasah al-Balagh, Beirut-Lebanon.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *